KARIÉRA

 

Niečo o mne

- Mám ukončené pomaturitné štúdium – odbor všeobecná zdravotná sestra

- Masážam sa venujem od roku 2001 – živnostenské oprávnenie.

- Moje prvé pôsobisko / SZČO / bolo na kúpalisku v Michalovciach

- V roku 2003  som viedla  kurz  klasickej masáže v Michalovciach  - kurz ukončilo 15    absolventov, ktorí získali osvedčenie na základe ktorého  si niektorí otvorili živnosť  na vykonávanie masérskych služieb.

- Od novembra 2007 až do konca augusta 2009 som pracovala v relaxcentre Balma – Michalovce.

- Od februára 2010 mám otvorený MASÁŽNY  SALÓN  Janka v priestoroch VK - Trade / podnikateľské centrum pri OTP banke v Michclovciach/- prízemie.