Cenník


Cenník


30 min. masáž chrbát a šija od 12 eur pre ženy

30 min. masáž chrbát a šija od 13 eur pre mužov

SMsystém individuálna výučba pre 1 osobu 30 minút 10
                                                               45 minút 15
                                                               60 minút 20

Kineziotejping  - podľa množstva použitej pásky