Cenník


Cenník

 


SMsystém individuálna výučba pre 1 osobu 60 minút / konzultácia, teória, cvičenie /   30 eur

SMsystém cvičenie 30 minút    15 eur
                            45 minút    25 eur

Kineziotejping  - podľa množstva použitej pásky